• நிலையான பீப்பாய் வெளிநோக்குக்

    நிலையான பீப்பாய் வெளிநோக்குக்

    கிளம்பும் SHJ பீப்பாய் கூட்டுறவு சுழலும் இரட்டைத் திருகு வெளிநோக்குக் நிலையான
    XINDA கிளம்பும் SHJ இரட்டைத் திருகு தொடர் ஒரு மட்டு கணினியில் கட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த மட்டு வடிவமைப்பு பிரதான அனுகூலம் பல்துறை கட்டமைப்பு உள்ளது. செயல்படுத்துகிறோம் பணிகளை உகந்ததாகும் ஒரு சில பீப்பாய் மற்றும் திருகு வேறுபாடுகளுடன் நிறைவேற்றப்படலாம்.

Send your message to us:

இங்கே உங்கள் செய்தியை எழுதவும் மற்றும் எங்களுக்கு அனுப்பும்போது