• ස්ථාවර බැරලයක ෙනරචු

    ස්ථාවර බැරලයක ෙනරචු

    ෙනරචු SHJ බැරලයක සම-භ්රමණය නිවුන් ඉස්කුරුප්පු ඇණ ස්ථාවර
    මෙම XINDA SHJ නිවුන් ඉස්කුරුප්පු ඇණ මාලාවක් රොකට්ටුවක් මොඩියුල පද්ධතිය මත ඉදි කර ඇත. මෙම මොඩියුල නිර්මාණය ප්රධාන වාසිය වන බහුකාර්ය වින්යාස. සැකසුම් කාර්යයන් ප්රශස්ත බැරල් සහ ඉස්කුරුප්පු ඇණ වෙනස්කම් කීපයක් පමණක් ඉටු කළ හැක.

Send your message to us:

ඔබේ පණිවිඩය මෙතන ලියන්න අප එය යැවීමට