• ระบบการจัดการวัสดุ

    ระบบการจัดการวัสดุ

    ถ่ายทอด PP: ลำเลียงความดันเป็นบวกซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวัสดุในการถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องเมื่อความดันของระบบท่อทั้งหมดจะสูงกว่าความดันอากาศในท้องถิ่น ใช้รากพัดลมพลังงานผสมอากาศแรงดันสูงด้วยวัสดุที่จะทำให้การไหลของวัสดุที่จะย้ายตามเป่าใช้พลังงาน direction.less เมื่อเทียบกับการถ่ายทอด NP

Send your message to us:

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งมาให้เรา